Våre gjeldende smittevernregler og tiltak finner du i linken nederst på denne siden! Siden oppdateres kontinuerlig. Smitteverntiltak er sist oppdatert: 1. august kl 14.02. Brevet nedenunder er oppdatert 8. august kl 17.20 og gjelder for UKE 8:

 

Kjære alle foresatte til barn i uke 8!

Sommeren på leiren har gått veldig bra til nå, og vi har ikke hatt smitte hos verken deltakere eller ansatte. Vi har tatt omfattende grep i organiseringen av deltakere og de ansatte for å minimere risikoen for smitte. Dette innebærer blant annet inndeling i kohorter, matservering, hygienetiltak og redusert antall elever per uke. Imidlertid ser vi på kommende uke med uro gitt smitten som nå har økt betydelig i Norge, og spesielt i deler av Oslo, de siste dagene. Vi har innhentet ytterligere medisinske råd og veiledning for best å beskytte alle deltakere, deres familier og de ansatte. Vi føler et stort samfunnsansvar, og det ville være utilgivelig om noen skulle bli smittet mens de er på leir hos oss. Mange familier med pårørende i risikogrupper vil da også kunne bli smittet.

Tomm Murstad Sjøleir har, i samarbeid med lege med erfaring i smittesporing og håndtering av dette, bestemt at barn som faller inn under én eller begge av de to gruppene nedenunder, dessverre ikke kan delta på leir hos oss i uke 8, 2020:

1. a) Barn som har søsken som har deltatt på en mediaomtalt fest b) barn som har hatt nærkontakt med venner som har søsken som har deltatt på mediaomtalt fest c) barn som har hatt nærkontakt med mediaomtalt festdeltaker d) barn som har hatt nærkontakt/er fra samme hustand med en person som har påvist smitte. Unntak: Barn som har tatt to negative koronatester og gjennomført ti dager i karantene symptomfri, etter siste nærkontakt med vedkommende. Med nærkontakt menes "kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer" jf. Covid-19-forskriften § 3.

2. Barn som har vært utenlands de siste 10 dager i forkant av oppstart uke 8 (mandag 10. august). Med "utland" menes både «røde» og «grønne» land. Med ti dager menes at du har returnert til Norge senest 30. juli. Dessverre er nesten halvparten av smittetilfeller i Norge siste ukene importtilfeller fra utlandet, mange av disse fra «grønne» land.

I tillegg gjelder selvfølgelig vanlig prosedyre: Kun friske barn—uten symptomer på sykdom—kan delta på leir! Symptomer på sykdom kan være: feber, rennende nese, sår hals, hoste, tung pust, utmattelse, smerter i kroppen, redusert smaksans, oppkast, magesmerter og diare. Har barnet ditt symptomer på sykdom avreisedagen, sender du ikke barnet på leir! Barnet skal da først klareres av lege, før vi eventuelt avtaler en senere transport ut til øya. Får barnet symptomer på sykdom under leiroppholdet, må det dessverre sendes hjem. Du må da straks ta kontakt med fastlege/legevakt som vurderer om barnet skal testes, og holde oss orientert om situasjonen til barnet.

Vi følger utviklingen i samfunnet og holder deg oppdatert om det skulle bli ytterlige endringer for uke 8.

Har du spørsmål eller er i tvil, ta kontakt med oss via Din side.

Generell info
Barna informeres første leirdag om hvem de skal henvende seg til hvis de føler seg dårlig. Viktig at barnet tør å si fra. Vi tar ingen sjanser, så selv en lett forkjølelse vil kunne føre til hjemreise. Det kan derfor være lurt å instruere barna i hvordan man kler på seg på kalde dager, og husk varm våtdrakt. 😉

En-meteren har opphørt for deltakere på sommerleir, under 20 år, og for de som står for arrangementet. Men myndigheten ønsker at vi fremdeles deler barna i kohorter, for å minimere eventuell smitte. Vi deler derfor barna inn i to kohorter ved ankomst Høyerholmen. Barna sover og spiser sammen med sin kohort. Før barna deles i kohorter, må det holdes avstand. Husk dette når dere ankommer Kadettangen, og når vi skal gå ombord i båtene. Bagasjen leveres ved seilbåten, og deretter må dere spre dere utover bryggen. 

Viktig at du sjekker at kontaktinfo som er registrert på Din Side, stemmer, slik at vi til enhver tid kan nå deg. Hvis et barn må avbryte oppholdet, må noen være parat til å hente barnet på bryggen i Sandvika.

Vi vil til enhver tid følge de retningslinjer og råd, gjeldene for sommerleire, gitt av FHI. Både barn og foresatte skal gjøre seg godt kjent med gjeldene regler, tett opp mot avreise, for å få siste versjon.

Smitteverntiltak_2020